977 75 18 16

Urgencies 24h

Search
Close this search box.

Ajuntaments i Organismes Públics

Desembussos BARO compta amb la formació, equipament i homologacions adequades per a oferir serveis de desembussos a ajuntaments i organismes públics de Reus i la província de Tarragona.

Podem destacar:

  1. Manteniment de Xarxa de Sanejament: L’empresa s’encarrega del manteniment preventiu i la neteja de sistemes de clavegueram i desguassos públics. Això inclou, l’eliminació d’obstruccions, sediments i residus per a prevenir inundacions i assegurar un sistema de sanejament eficient en àrees urbanes.
  2. Gestió de Residus i Tractament d’Aigües Residuals: Es proporciona serveis de gestió de residus i tractament d’aigües residuals per a garantir que el sistema de gestió de residus és l’adequat, complint amb la regulació ambiental.
  3. Neteja i Manteniment d’Estacions de Bombament: Si existeixen estacions de bombament en el sistema de sanejament, nosaltres ens encarreguem de la seva neteja i manteniment, assegurant el seu funcionament òptim i prevenint problemes per a garantir que el sistema de gestió de residus és l’adequat, complint amb la regulació ambiental.
Compartir en...

¿Necesita un servicio de desatasco o mantenimiento especializado?

Servicio URGENCIAS 24h

¡Envíe un correo!

Skip to content