977 75 18 16

Urgencies 24h

Search
Close this search box.

Rotocló

El Rotocló és una eina essencial per a Desembussos BARÓ, ja que la seva utilitat radica en la resolució eficient de problemes d’obstrucció en sistemes de canonades i desguassos. Aquest dispositiu s’utilitza per a desbloquejar i eliminar obstruccions en canonades, clavegueres i sistemes de drenatge mitjançant un procés de neteja mecànica i rotativa.

El Rotocló és una màquina que es connecta a una font d’energia, generalment elèctrica o un motor de gasolina, el qual consta d’una sèrie de components, entre els quals s’inclou un cable d’acer o mànega flexible, un cap de neteja i un sistema de propulsió, que, una vegada introduït en una canonada obstruïda, permet la seva neteja de manera efectiva.

Es disposa de sistemes Rotocló amb diferents diàmetres i longituds en funció de les necessitats del treball a fer.

Compartir en...

¿Necesita un servicio de desatasco o mantenimiento especializado?

Servicio URGENCIAS 24h

¡Envíe un correo!

Skip to content