977 75 18 16

Urgencies 24h

Sitges i espais confinats

El desembusso de sitges i espais confinats és un servei especialitzat que ofereix Desembussos BARO, a més de resoldre qualsevol problema d’obstrucció o acumulació de materials en aquests entorns.

Les sitges són estructures utilitzades per a emmagatzemar una varietat de materials a granel, com a grans, pólvores, productes químics, minerals, aliments, etc. Els espais confinats són àrees tancades, amb accés limitat, que poden ser perilloses a causa de l’acumulació de gasos tòxics, falta d’oxigen o riscos de col·lapse. És per això que és necessari un manteniment i previsió per a evitar qualsevol problema major.

El desembusso en aquests entorns implica l’eliminació d’obstruccions que poden afectar l’eficiència i la seguretat de les operacions. Les obstruccions poden ser causades per diversos factors, com:

  • Acumulació de material: Les sitges i espais confinats poden sofrir acumulació excessiva de material degut a una mala gestió, flux inadequat o problemes de disseny.
  • Compactació: Els materials emmagatzemats poden compactar-se amb el temps, la qual cosa dificulta el seu flux i evacuació.
  • Humitat: La humitat pot causar que els materials s’adhereixin a les parets de la sitja, la qual cosa porta a obstruccions.
  • Contaminació: La presència d’objectes estranys o materials no desitjats pot obstruir els conductes i sistemes de flux.
  • Aixafament: La pressió del material emmagatzemat pot causar danys en les parets de la sitja o en els espais confinats, la qual cosa resulta en obstruccions.

Confiï en els serveis professionals de desembussos i manteniment de Sitges i espais confinats oferts per Desatascos BARO a Reus, Tarragona i província.

¿Necesita un servicio de desatasco o mantenimiento especializado?

Servicio URGENCIAS 24h

¡Envíe un correo!

Skip to content